S.A.I.

S.A.I. (Sistema d’Alimentació Ininterrompuda) amb temps mínim d’autonomia de 10 minuts.

Un SAI és un dispositiu que, gràcies a la seva bateria de gran grandària i capacitat, pot proporcionar energia elèctrica després d’una apagada a tots els dispositius electrònics connectats a ell. Altra funció és la de regular el flux d’electricitat, controlant les pujades i baixades de tensió i corrent existents en la xarxa elèctrica. Estan connectats a equips anomenats càrregues crítiques, que poden ser aparells mèdics, industrials o informàtics que, com s’ha dit abans, requereixen tenir sempre alimentació i que aquesta sigui de qualitat a causa de la necessitat d’estar en tot moment operatius i sense fallades (puntes de tensió o caigudes). Aquests equips també són coneguts pel seu acrònim anglès UPS (Uninterrupted Power Supply).