Punts d’usuari

Cada punt ofimàtic de l’usuari estarà format per un perfil d’alumini lacat en color blanc marfil i amb tapa de protecció basculant i l’interior dels quals estarà equipat amb dos mòduls RJ-45 Power Sum d’altes prestacions de categoria 6 i 7.
La ubicació de cada un dels punts d’usuari és farà aprofitant els aspectes estructurals de cada lloc per tal de conferir-los la major discreció possible.