Domòtica i immòtica

Domòtica

Instal·lem sistemes domòtics que són capaços d’aportar serveis de gestió energètica, millorar la seguretat, el confort i la comunicació dels habitants en el seu habitatge o en petites oficines.

Automatismes i dispositius integrats per mitjà de xarxes cablejades i/o sense fil incorporen en la solució mesures d’estalvi que rendibilitzen la inversió inicial, garanteixen la seguretat davant escapament de gas, aigua i incendi, es garanteix la continuïtat del servei, així com sistemes de vigilància remota via web o d’avisos SMS permeten donar als nostres clients una eina que converteix el confort en una major qualitat de vida.

Immòtica

L’aplicació de la tecnologia en l’automatització o gestió tècnica d’edificis i la integració dels subsistemas tecnològics de les instal·lacions dels hotels, immobiliàries i centres comercials permet estalvis de prop d’un 35 % de la facturació elèctrica.

Permet el canvi del tipus de manteniment en aquestes instal·lacions de correctiu a preventiu-predictiu garantint una continuïtat de servei més elevada.