Auditories energètiques

CONSULTORIA ENERGÈTICA
Auditories energètiques i comptabilitat energètica

El consum d’energia a les nostres llars, empreses, comerços i indústries és més gran del que realment caldria. Mitjançant l’aplicació de les mesures d’estalvi recomanades després d’una auditoria energètica, seríem capaços de reduir el consum en un percentatge considerable, sense haver de reduir el confort que necessitem. Però per on hauríem de començar?

Podem fer una primera visita sense cap tipus de cost ni compromis

L’eficiència està de moda

Per mitjà de les preguntes i respostes següents, expliquem de manera entenedora i pas a pas els detalls de l’auditoria energètica que Instudo ofereix als seus clients.

¿Què és una auditoria energètica?

L’auditoria energètica és un estudi integral a través del qual s’analitza la situació energètica, les instal·lacions i el seu entorn i es compara l’escenari energètic actual amb un d’òptim. I això implica fer una tasca de recollida d’informació, anàlisi, classificació, proposta d’alternatives, quantificació d’estalvis i presa de decisions: propostes d’estalvi que redueixin el consum energètic de manera viable. Millorar, optimitzar, reduir.

 

Auditoria Bàsica per a PIMES des de 600€, contacti amb instudo.

¿Per què es vol fer una auditoria energètica?

Si creiem que en un lloc determinat:
S’utilitzen aparells i equips poc eficients
Es porta a terme un escàs manteniment en els equips
Es produeixen pèrdues de calor o de fred per un aïllament deficient
Hi ha un desconeixement dels hàbits adequats de consum
Canvis tecnològics
Costos energètics creixents
Queixes sobre el confort interior
Canvis normatius

¿Què s’analitza en una auditoria energètica?

• S’hi analitzen els aspectes següents:
• Històric de consums energètics (anàlisi tarifària)
• Hàbits de consum
• Equips de calefacció i climatització
• Equips elèctrics
• Equips d’il·luminació
• Aïllament tèrmic de la instal·lació
• Impacte ambiental
• Reducció de costos
• Lleis i normatives
• Tendències i projeccions
Traduint aquests aspectes a termes econòmics, es calcula la rendibilitat i la viabilitat de les inversions associades, mesurades en paràmetres econòmics habituals com ara retorn simple, o a curt o mitjà termini, que seran fonamentals per a la presa de decisions d’inversió.

¿Sabeu quant podeu estalviar amb l’auditoria energètica?

Després de fer l’anàlisi, el nostre equip tècnic redacta unes propostes de millora per corregir l’excés de consum energètic. Cadascuna de les mesures es classifica segons l’estalvi energètic, l’estalvi econòmic que suposaria, la inversió necessària per a implementar-la i el seu període de retorn econòmic.
• La il·luminació pot arribar a representar més del 50% del consum elèctric. Un bon ús d’aquesta pot
reduir el consum elèctric en un 40%.
• L’eficiència dels electrodomèstics pot suposar una reducció del 38% del consum elèctric.
• L’augment d’un grau de temperatura en calefacció pot comportar un augment del 10% del consum energètic.
• L’ús de calderes o aparells aire condicionat obsolets amb un rendiment baix pot incrementar en un 30% el consum energètic.
El canvi d’usos i costums pot millorar ostensiblement el consum.

Implantació d’energies renovables en l’auditoria energètica

Instudo estudia la possibilitat de fer instal·lacions d’energia renovable, amb la tecnologia que més s’adapta a les necessitats de cada instal·lació.

¿Hi han subvencions per a les auditories energètiques?

Instudo assessora en la recerca i gestió de les subvencions i ajuts destinats a estudis d’auditoria energètica, i programes d’ajuts a escala nacional i autonòmica.

¿On podeu fer una auditoria energètica?

• Edificis residencials o terciaris
• Enllumenat públic
• Instal·lacions industrials
• Comerços
• Hotels

Zona d’actuació

Desenvolupem la nostra activitat a tot Catalunya (Barcelona, Tarragona, Lleida i Girona), principalment a les poblacions següents:

• Barcelona• Mataró• Badalona • Mollet del Vallès• Castelldefels • Rubí• Cerdanyola del Vallès • Sabadell• Cornellà de Llobregat • Santa Coloma de Gramenet• El Prat de Llobregat • Sant Boi de Llobregat• Esplugues de Llobregat • Sant Cugat del Vallès• Gavà • Sant Feliu de Llobregat• Granollers • Terrassa• L’Hospitalet de Llobregat • Viladecans• Martorell • Vilanova i la Geltrú