Butlletins Calefacció i climatització

Butlletins Calefacció i climatització

Instudo gestiona la realització dels seguents certificats i butlletins de Calefacció i climatització publicats a el web de l’Oficina de Gestió Empresarial (OGE) que afecten l’àmbit territorial de Catalunya.

Podeu descarregar-vos els impresos de Calefacció i climatització . Tot i això, heu de legalitzar les instal·lacions de seguretat a través d’un organisme de control autoritzat, com és el cas d’Instal·lacions Tudó, S.L.

Instal•lacions tèrmiques en els edificis (Climatització, calefacció i aigua calenta sanitària):

 

Reglamentació nova (RITE RD 1027/2007) Amb projecte:

Reglamentació nova (RITE RD 1027/2007) Sense projecte:

 

Reglamentació nova (RITE RD 1027/2007) i Reglamentació antiga (RITE RD 1751/1998):

 

Taula de preus P.V.P.:

  • CERTIFICAT DE CORRECCIÓ DE DEFECTES 49,00 €
  • CERTIFICAT D’ALTA SUBMINISTRAMENT DE GAS NATURAL 98,00 €
  • CERTIFICAT D’ALTA SUBMINISTRAMENT ELECTRICITAT 148,00 €
  • CERTIFICAT CANVI DE NOM, CANVI POTENCIA 78,00 €
  • CERTIFICAT SUBMINISTRAMENT AIGUA INDIVIDUAL 108,00 €
  • CERTIFICAT SUBMINISTRAMENT AIGUA COMUNITARI 108,00 €

 

Aquests i d’altres formularis els podeu trovar a la web de gencat.cat

Butlletins Calefacció i climatització - Instudo

Butlletins Calefacció i climatització publicats a el web de l’Oficina de Gestió Empresarial (OGE) que afecten l’àmbit territorial de Catalunya.

Contacta amb nosaltres i gestionem tots aquests butlletins, som professionals amb més de 50 anys d’experiència en el sector.