Butlletins Aigua

Butlletins Aigua

Instudo gestiona la realització dels seguents certificats i butlletins d’Aigua publicats a el web de l’Oficina de Gestió Empresarial (OGE) que afecten l’àmbit territorial de Catalunya.

Podeu descarregar-vos els impresos d’aigua. Tot i això, heu de legalitzar les instal·lacions de seguretat a través d’un organisme de control autoritzat, com és el cas d’Instal·lacions Tudó, S.L.

Butlletins Aigua:

Prospeccions, sondejos i pous:

Verificació del bon funcionament del comptador:

Taula de preus P.V.P.:

  • CERTIFICAT DE CORRECCIÓ DE DEFECTES 49,00 €
  • CERTIFICAT D’ALTA SUBMINISTRAMENT DE GAS NATURAL 98,00 €
  • CERTIFICAT D’ALTA SUBMINISTRAMENT ELECTRICITAT 148,00 €
  • CERTIFICAT CANVI DE NOM, CANVI POTENCIA 78,00 €
  • CERTIFICAT SUBMINISTRAMENT AIGUA INDIVIDUAL 108,00 €
  • CERTIFICAT SUBMINISTRAMENT AIGUA COMUNITARI 108,00 €

 

Aquests i d’altres formularis els podeu trovar a la web de gencat.cat

Butlletins Aigua - Instudo

Butlletins Aigua publicats a el web de l’Oficina de Gestió Empresarial (OGE) que afecten l’àmbit territorial de Catalunya.

Contacta amb nosaltres i gestionem tots aquests butlletins, som professionals amb més de 50 anys d’experiència en el sector.