Butlletins, impresos i certificats

Instudo gestiona la realització dels seguents certificats i butlletins publicats a el web de l’Oficina de Gestió Empresarial (OGE) que afecten l’àmbit territorial de Catalunya.

Taula de preus P.V.P.:

  • CERTIFICAT DE CORRECCIÓ DE DEFECTES 49,00 €
  • CERTIFICAT D’ALTA SUBMINISTRAMENT DE GAS NATURAL 98,00 €
  • CERTIFICAT D’ALTA SUBMINISTRAMENT ELECTRICITAT 148,00 €
  • CERTIFICAT CANVI DE NOM, CANVI POTENCIA 80,00 €
  • CERTIFICAT SUBMINISTRAMENT AIGUA INDIVIDUAL 108,00 €
  • CERTIFICAT SUBMINISTRAMENT AIGUA COMUNITARI 108,00 €

Aquests i d’altres butlletins, impresos i certificats els podeu trovar a la web de gencat.cat

instudo-butlletins-gencat

Butlletins publicats a el web de l’Oficina de Gestió Empresarial (OGE) que afecten l’àmbit territorial de Catalunya.

Contacte amb nosaltres i gestionem tots aquests Butlletins, impresos i certificats, som professionals amb més de 50 anys d’experiència en el sector.